BEKLAGER

Det blir IKKE JULETRESALG
fra gården julen 2020.

Du er likevel velkommen til å ringe 91880610 for å avtale selvhogst.

Betaling skjer med
VIPPS til 91880610.